Liên hệ

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC NGHỆ THUẬT PHÁT HUY

Văn phòng Bắc Ninh: Số 65 phố 10/3 Trịnh Nguyễn – Phường Châu Khê – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Nhà máy sản xuất : Cụm CN Châu Khê 2 – Phường Châu Khê  – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại:
Kinh doanh 1: 0976.190.932
Kinh doanh 2: 0968.688.692

Email: nhomducnghethuatphathuy@gmail.com